Duvel Café

Öppet som vanligt

2020-03-16 14:45
Vi har beslutat oss för att tills vidare hålla Pressklubben öppet som vanligt. För oss är gästernas och personalens säkerhet och trygghet av högsta prioritet och vi följer noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut. Vi arbetar dagligen med att anpassa arbetsrutiner och införa försiktighetsåtgärder för att skapa en trygg restaurangmiljö.


Vasagatan 50, Stockholm | 08-23 48 70 | info@pressklubben.se